ANSÆTTELSER

2016-2013: Faglig leder af Læringscenter Dansk som andetsprog, Viborg Kommune

2012 - 2009: Projektmedarbejder i Videncenter for Sprog, læring og læsning. VIA-UC.

2012 - 1998: Ansat ved Læreruddannelsen i Århus, VIA University College.

2000 - 1998: Sproglærer i dansk/dansk som andetsprog v. Grundfos Management.

1998 - 1995: Gymnasielærer v. Bjerringbro Gymnasium, Viborg Katedralskole og Viborg Amtsgymnasium.

1996 - 1995: Undervisningsassistent på Institut for Kunsthistorie, Århus Universitet, i overbygningsfaget ”Visuel kommunikation”.

1994 - 1993: Undervisningsassistent på Institut for Nordisk sprog og litteratur, Århus Universitet i overbygningsfaget ”Video, film og fortælling”.

1994 - 1988: Forlagskonsulent på Forlaget KLIM, skønlitteratur og lyrik.

 

UDDANNELSER

2012: Uddannet lærer via meritlæreruddannelsen på Læreruddannelsen Århus.

2009 - 2008: ID-lifecoaching-uddannelse v. Ole Vadum Dahl.

2002 - 2000: Intern uddannelse v. Ole Løw og Jørgen Svanholt, Århus Lærerseminarium: ”Strukturerede samtaleformer og erfagruppeledelse”.

2001: Lektorkvalificeret i faget dansk ved Århus Dag- og Aften seminarium, nu: Læreruddannelseni Århus, VIA-UC.

1998 - 1997: Bestået teoretisk og praktisk pædagogikum i gymnasieskolen.

1995: Cand. mag. i dansk (hovedfag) og kunsthistorie (sidefag) med specialet ”Mellem film, video, fortælling, fiktion og dokumentarisme”.

1984: Nysproglig studentereksamen.