Forlagsudgivelser til modtageklasser

Til efteråret udkommer flere bøger målrettet dansk som andetsprog og med særligt fokus på modtageklassearbejdet.

Bla. Alineas serie "Fart på dansk" 

Se Facebook-præsentation her. (scroll lidt ned så kommer det) eller kort infotekst her

Download de første CL-materialer til modtageklasser her. 

MODTAGEKLASSER I VIBORG KOMMUNE

I det daglige er jeg faglig leder af Læringscenter Dansk som andetsprog i Viborg Kommune.

Vi arbejder med modtagelse på alle byens skoler af flersprogede elever, sparring og netværk blandt lærere, pædagoger og ledere, sprogvurderinger, udflugter og udvikling af materialer. 

Se vores hjemmeside her. 

ANDETSPROGSLÆSNING

Rapport over udviklingsarbejde om andetsprogslæsning og andetsproglige læsestrategier 2006-2008, udarbejdet for Det Nationale Videncenter for Læsning. 

Sammen med Anne Agger og Henrik Balle Nielsen, samt i alt otte lærere og seks klasser fra tre forskellige skoler i Aarhus-området deltog jeg i klasseobservationer, didaktiske samtaler, projektplanlægning, samt ikke mindst Læsesamtaler med ialt 36 fokusbørn fra 2. til 8. klasse. 

 Læs hele rapporten her.

Jeg kommer gerne ud og holder oplæg om modtageklasseorganisering, sprogvurderinger og modtageklasseundervisning. 

ORD GÅR NEMT GALT I HALSEN PÅ EN ANDETSPROGSLÆSER

Undersøgelse af læseforståelsesstrategier i 8. kl. blandt flersprogede elever. LUP-udgivelse. Nationale Videncenter for Læsning 

Læsestrategier

Jeg kommer gerne ud og holder oplæg om modtageklasseorganisering, sprogvurderinger og modtageklasseundervisning.