FAGLIG SPARRING

2016: Konsulent på forlaget Alineas udgivelse til modtageklasser: Fart på sproget (2016)

2016-2013: Praktisk og orginsatorisk sparring til lærere, pædagoger og skoleledelser i Viborg Kommune.

2011-12: Læs for livet – Lån en ekspert. Danmarks Lærerforening.

Sparring af ledelse og læsevejledere angående læsehandleplan, læsepolitik mv.


2011: Samarbejdende læring, elevopgaver. De folkekirkelige  skoletjenester i Århus, Randers og Silkeborg. Sparring af forfatterne angående elevopgaver, aktiviteter, billed- og tekst-forslag ud fra principper om strukturerede grupper, rollefordeling og turtagning (cooperative learning) i forbindelse med udgivelsen af:  Retfærdighed – uretfærdighed. Klassiske temaer med nye metoder. Undervisningsmateriale til mellemtrinnet hvor der arbejdes med lignelserne ”Arbejderne i vingården” og ”Den gældbundne tjener” i Cooperative Learning strukturer. De folkekirkelige skoletjenester i Århus, Randers og Silkeborg.


2010: Faglig konsulent på "Idékatalog. Faglig læsning – matematik i læreruddannelsen". Udarbejdet af Susanne Simoni Hedegård, Helle Zacher Nielsen og Peder Rostgaard. NAVIMAT. Nationalt videncenter for matematikdidaktik.

Sparring angående faglig læsning generelt, samt hjælp med at afgrænse og få struktur på det faglige udviklingsprojekt Faglig læsning - matematik i lærer-
uddannelsen (2009-2010)