Faglige udgivelser: 

2016: (oversættelse) ”Vilde med sten. Indskolingsbørn på opdagerfærd i geologiens sprog”. Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. Hans Reitzels Forlag.

2016: ”To kendte og en ukendt. Makro- og mikrostilladsering i Beverly Derewiankas sneglehusmodel, hvor indskolingsbørn er på opdagerfærd i geologiens sprog”. Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. Hans Reitzels Forlag.

2016: ”Loft til kip og andre ekspertudtryk i dansk. 5. b som ejendomsmæglere på opdagerfærd gennem Derewiankas sneglehusmodel” .Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. Hans Reitzels Forlag.

2016:  ”Loft til kip og andre ekspertudtryk i matematik. Salg af huse og sproglig udvikling i matematik -ud fra Derewiankas sneglehusmodel”. Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. Hans Reitzels Forlag.

2015. Sprogbaseret læsning – genrepædagogisk modellering af læsning i folkeskolens ældste klasser. Forlaget LÆS

2014: ”Noahs ark som færge – fælles feedback i indskolingen”. Feedback i danskfaget. DAFOLO

2013: "Krap som fagdidaktisk tænkning - mødet med den enkelte gennem anerkendelse". IN: KRAP i skolen. Dafolo.

2011: "Er der en læsevejleder på denne skole?" En kvalitativ undersøgelse af muligheder og modstande i læsevejlederfunktionen", sammen med Jørgen Kuhlmann. Nationalt videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne

2011: ”Læsebånd – en fælles læsesatsning på tværs af skema og fag”. "DANSK 3" / 2011

2011: ”Læsebånd – en fælles læsesatsning på tværs af skema og fag”. IN:Christensen, Mette Vedsgaard og Line Møller Daugaard (red.): "Sprog på spil - at sætte viden om sprog i spil i profession og uddannelse". VIA Systime 2011.

2011: ”Læsebånd –skærpet fokus på læsning” (netversion + pjece) 

2010: ”Cooperative Learning og sprogtilegnelse” in: FOKUS  Nr.  51, juni 2010. FOKUS udgives af Uddannelsesforbundet, sektionen for lærere i dansk som andetsprog.

2010:  ”Andetsprogslæsning + Læseopgaver til Den lille kænguru” in:  "Idébog til Bogkassen og Læsekassen". Intervention Press v. Birgitte Hansen, Birgit Jørgensen, Else Baarsøe.

2010: ”Test og evaluering i danskfaget” i "Mosaikker til danskstudiet, en grundbog", 2. udg. Academica 2010.

2010: ”Læseprøver”, kap. 9 i Astrid Roe "Læsedidaktik – efter den første læseundervisning". Kapitlet er bearbejdet til danske forhold af Mette-Maria Rydén. KLIM 2010.

2009: ”Andetsprogslæsning og læsestrategier”. "Festskrift" i anledning af Det nationale Videncenters tre-års fødselsesdag. Nationalt Videncenter for Læsning dec. 09.

2009: ”Cooperative Learning og  Genrepædagogik”. "Liv i Skolen". 11. årgang. VIAUC nr. 3 okt. 2009.

2009:  ”Ord går nemt galt i halsen på en andetsprogslæser – rekursivt læsearbejde i udskolingen”. LUP-tidsskrift. Dafolo og Videncenter for læsning. Okt. 2009.

2009:Andetsprogslæsning”. projektrapport udgivet på www.videnomlaesning.dk, sammen med Anne Agger og Henrik Balle Nielsen.

2008: ”Hverdagssproget som løftestang til læsning”. "DANSK 3" / 2008.

2007: ”At sætte rammer om studiet” i "Kvan. Tidsskrift for læreruddannelse og skole".

August 2007 om "Motivation".

2007: ”Porteføljearbejdets potentiale som sammenhængskraft i de forskellige praksissammenhænge lærerstuderende møder i studiet”. Projektrapport.  Århus Dag- og Aftenseminarium.

2006: ”Danskfaglighed og professionsdidaktik” sammen med Solveig Troelsen i "Skrifter 2006. Temanummer om professionsdidaktiske synsvinkler". Århus Dag- og Aftenseminarium 2006.

2005: ”Terkel og tekstlingvistikken” sammen med Mette Bladt Clausen i "Børnelitteratur. Læsninger og undervisning 2005". Dansklærerforeningen.

2003: ”Danskdidaktik i begynderundervisningen i klasser med både to-sprogede og rent dansksprogede elver”, sammen med Vibeke Hougaard Petersen. Projektrapport. Århus Dag- og Aftenseminarium.

2001: ”Praktikken som brobygning mellem semiarium og folkeskole”, sammen med Vibeke Hougaard Petersen og Carsten Linding Jacobsen (samfundsfag og dansk). Del-rapport. Århus Dag- og Aftenseminarium.

2000: ”Kvalitet i liniefagsundervisningen”, sammen med stor gruppe af kolleger. Mine bidrag handlede om de liniefagsfaglige kvalitetskritier og læringsmål. Projektrapport. Århus Dag- og aftenseminarium.

2000:  ”Undervisningsdifferentiering”, sammen med Ella Jørgensen og  Gabriele Wolf (pædagogik, dansk og tysk). Projektrapport. Århus Dag- og Aftenseminarium.