EVALUERING

Evaluering er forudsætning for al god pædagogisk planlægning. Hvor er vi? Hvad kan vi? Hvad forestiller vi os? Har vi brug for mere viden, før vi kan handle?
Evaluering er derfor også pædagogisk, didaktisk og faglig refleksion og analyse.

Jeg har skrevet om evaluering og feedback som en fælles og fællesskabs-skabende proces i "Noas ark som færge -fælles feedback i indskolingen" i antologien Feedback i danskfaget (DAFOLO 2015), red. Vibeke Christensen. 

Jeg har skrevet om evaluering i danskfaget i antologien Mosaikker til danskfaget (red. Lisbet Hastrup Clausen og Jørgen Asmussen), udgivet på Akademica i 2010.

Jeg har skrevet om læsefaglig, summativ evaluering via en genskrivning til danske forhold af Astrid Roes "Læseprøver", kapitel 9 i bogen Læsedidaktik - efter den første undervisning, udgivet på dansk af forlaget KLIM i 2010. Genskrevet og aktualiseret af Jørgen Kuhlmann i 2015. 

Se billedserien, følg pilene.