LÆSNING

Læsning er en bærende kulturkompetence og går hånd i hånd med tænkning og med skrivning.  

Min nye bog: Sprogbaseret læsning (Forlaget LÆS, maj 2015) er en metodebog, som viser hvordan man kan få læsning, tænkning og skrivning integreret med hinanden. Metodebogen er en videreudvikling til danske forhold af den australske metode "Reading to learn". 

Læsning har i Danmark traditionelt været knyttet til danskfaget, men fra august 2010 blev det et krav, at alle fags lærere underviser i "læsning i eget fags tekster" (UVM). I 2015 er dimensionen "Sproglig udvikling" indskrevet i alle fags faghæfter, og i denne dimension ligger et krav om faglig læsning og om at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger, blandt andet også de flersprogede elevers forudsætninger. 

Jeg underviser i læsning i tilknytning til alle fag, på alle trin og på mange forskellige niveauer. Menuen til venstre rummer nogle af de publikationer, jeg har skrevet i tilknytning til undervisning og udviklingsarbejder, bl.a. "Sprogbaseret læsning. En metodebog", "Noahs ark som færge - fælles feedback i indskolingen" og "Er der en læsevejleder på denne skole?"  

Sprogbaseret læsning