AKTUELLE OPLÆG og WORKSHOPS (et udvalg): 

 • Sproglig udvikling i alle fag
 • Matematik og sprog
 • Dansk som andetsprog i modtageklasser (for lærere)
 • Organisering af dansk som andetsprog i decentrale modtageklasser (for konsulenter og ledere)
 • Sprogvurdering af elever, der har dansk som andetsprog
 • Evaluering og feedback som læring i dansk og dansk som andetsprog
 • Samarbejdende læring
 • Stilladsering: Makro- og mikrostilladsering
 • Sprogbasereret undervisning og undervisnings-læringscirklen

 

TIDLIGERE UNDERVISNINGSOMRÅDER 

 Læsevejlederuddannelsen:

 • Modul 1: Læse- og skriftsprogsteori.
 • Modul 2: Læsning, skrivning og didaktik.
 • Modul 3: Evaluering, test, kommunikation og vejledning.
   

 Lån en ekspert i læsning:

 • Nationalt projekt igangsat af Danmark Lærerforening. Oplæg og læsefaglig sparring i faglig læsning på forskellige skoler. 
   

 Aktionslæringsforløb:

 • Holstebro kommune: Aktionslæringsforløb mellem læsevejledeer og faglærere.
 • Norddjurs kommune: Aktionslæringsforløb mellem læsevejledere og faglærere.
 • Ishøj kommune: Rekursiv læsning. Samarbejde mellem læse- og sprogkonsulent, læsevejledere og faglærere. 
   

 Genrepædagogik:

 • Efter- og videreuddannelse via enkeltstående kursusdage.
 • Dansk som andetsprog og genrepædagogik, modul 2 (VIA-UC).
 • Udviklingsarbejde 4. kl. dansk og matematik (Holstebro kommune).
 • Udviklingsarbejde 7.- 9. kl. (rekursiv læsning) ( Ishøj kommune). 
   

 Samarbejdende læring:

 • Skolebaserede kurser for SFO-personale samt  lærere fra indskoling, mellemtrin og udskoling.
 • CL og aldersintegration.
 • CL og de ældste elever.
 • CL og faglig læsning.
 • CL på sprogskoler (for modul 1-3 af danskuddannelsen).
   

 Evaluering: 

 • Læsefaglig evaluering, målsætning og differentiering.
 • Danskfaglig evaluering, målsætning og differentiering.
   

 Dansk som andetsprog: 

 • Taskforce-indsats: Dansk som andetsprog som en dimension, sprogtilegnelse, ordkendskab, læsning og læsestrategier.
 • Dansk som andetsprog som en dimensiion, differentiering og sprogtilegnelse i alle fag.
   

 Dansk (sprog, læsning, litteratur, medier): 

 • Linjefagsundervisning, lærerseminariet (litteratur, medier, sprog, læsning).
 • Efter-videreuddannelse VIA-UC.