SPROGBASERET UNDERVISNING

Jeg har arbejdet med flg. emner og stofområder inden for den genrepædagogiske og sprogbaserede tilgang: 

Reading to learn (R2L).Sprogbaseret læsning. Metodebog.

Reading to learn (R2L). Øvetekster til sprogbaseret læsning. Eksempler fra skønlitteratur, lyrik, matematik og naturfag.

Sneglehusmodellen: Oversættelse af Beverly Derewiankas artikel "Rocks in the head", samt en teoretisk udredning af metoden og didaktikken, bla. makro- og mikrostilladseringsmetoden "To kendte og én ukendt" + yderligere udredning via praktisk afprøvning i henholdsvis dansk og matematik. Disse fire artikler kan læses i: Genrepædagogik - og andre nye veje i læse- ogskriveunderisningen. Hans Reitzels forlag, 2016. 

Sproglig udvikling: Oplæg og kursusforløb med udgangspunkt i den sprogbaserede tilgang, bla. via Ålborg projektet "Løft læringen - brug sproget", samt i udviklingsarbejderne "Loft til kip i dansk og matematik". 

Billederne  i billedgalleriet er fra arbejdet i 5. klasse, hvor vi arbejdede i dansk og matematik med ejendomsmægler-ekspertsprog. Se disse to projekter udfoldet i  Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. Hans Reitzels Forlag. 2016 i artiklerne:

"Loft til kip og andre ekspertudtryk i dansk"

"Loft til kip og andre ekspertudtryk i matematik".

-begge disse artikler sætter fagene ind i den aktuelle didaktiske diskussion (2016) og viser, hvordan "sneglehusmodellen"  kan bruges generelt i fagene og til dimensionen Sproglig udvikling.  

Jeg kommer gerne ud og holder oplæg eller igangsætter efteruddannelsesforløb, der omhandler disse emner. 

 

Sprogbaseret læsning. Reading to learn. R2L Sneglehusmodellen. Loft til kip og andre ekspertudtryk. Stilladsering.

Se billedserien, følg pilene.