Læsepædagogen nr. 6/2015

Anmeldelse af Undervisningsmaterialer 

Metodebogen er anmeldt af: Berit Rye Windfeld.

Sprogbaseret læsning. Genrepædagogisk modellering af læsning i folkeskolens ældste klasser. Af: Mette-Maria Rydén.

Bogen er en grundig og meget instruktiv indfæring i den australske læsemetode Reading to learn (R2L), som er udviklet af David Rose. Det australske kursusmateriale er ikke blot oversat, men videreudviklet og tilpasset danske forhold, bla. via forsøgsarbejde. 

Målet med sprogbaseret læsning er, at de ældste elever udvikler sig til målrettede og strategiske læsere, der læser fagtekster på en faglig måde, dvs. "knækker skriftsprogskoden" til fagtekster i alle fag. Vejen går via integration af læring og literacy. Ved at arbejde i dybden med fagenes tekster, får eleverne adgang til fagenes kultur, historie, tænkemåde og faglige register, dvs. lærer faget. 

Det er hensigten at faglærerne ved hjælp af den sprogbaserede læsemetode bliver i stand til at støtte elevernes læseproces og forståelse af fagtekster. Metodebogen leverer detaljerede beskrivelser og modeller, som viser, hvordan faglærerne gennem nærlæsning af eksemplariske tekster, modellering og klassedrøftelser kan hjælpe eleverne med at udvikle det nødvendige fagsprog og genrekendskab, for at de kan tilegne sig viden i fagene. 

I praksis foregår indlæringen af den sprogbaserede læsemetode ved, at faglæreren vælger en kort og eksemplarisk tekst fra sit fag, dvs. at teksten skal rumme centrale begreber, forestilingsbilleder og argumentationer. Derpå arbejdes der med teksten i overensstemmelse med anvisningerne i læse-skrive-cirklen. Det understreges, at teksten skal være svær, da læreren guider læsningen og forståelsen, fx ved at dele sin viden, så eleverne har den nødvendige forforståelse, de pædagogiske loops osv. 

Metodebogen er struktureret i 13 hotspots, grundlæggende modeller som Læse-skrive-cirklen, Det pædagogiske loop og Sprogmodellen gennemgås først. I de efterfølgende hotspots stiger detaljerings- og fordybelsesgraden, fx uddybes de pædagogiske loops i forhold til læse-skrive-cirklen i forskellige fag, grundelementer sammensættes i et eksemplarisk forløb og teoristoffet øges. Her er meget at hente for den faglærer, som ikke allerede har fokus på opgaven med at øge elevernes forståelse for fagteksternes intentionalitet og kommunikative midler, og for læreren, som allerede arbejder efter genrepædagogiske principper. 

Der er mange gode modeller, fx kan planchen "Mixerpulten, teksttyperne og de skolefaglige skrivegenrer"  fremhæves - den fortjener at hænge sammen med det periodiske system. Metodebogen afsluttes med et yderst nyttigt leksikon. 

Der lægges ikke skjul på, at det kræver megen lærerforberedelse at virkeliggøre intentionerne bag den sprogbaserede læsemtode, nemlig at reducere betydningen af den sociale arv. 

Undertegnede betvivler ikke David Rose, når han garanterer for at lærere, som sætter sig ind i metoden og bruger den konsekvent, vil få belønning i form af store fremskridt hos eleverne. Det bliver interessant at se, om der er forståelse for og vilje til,  at læsevejledere/lærere/lærergrupper kan arbejde seriøst med kursusmaterialet og derved bidrage til at opfylde målet om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. 

______________

Mette-Maria Rydén. Sprogbaseret læsning. Metodebog, 267 sider. Kr. 318 inkl. moms. www.forlagetlæs.dk, 2015