ER DER EN LÆSEVEJLEDER PÅ DENNE SKOLE?

Sammen med min kollega Jørgen Kuhlmann gennemførte vi for Under-visningsministeriet og Det nationale videncenter for læsning i 2011 en kvalitativ undersøgelse af læsvejlederfunktionen på fire skoler i Aarhus-området. Rapporten kom til at hedde "Er der en læsevejleder på denne skole?".

Download rapporten her

Se videointerview her

(film nr. 2)