Fra Forlaget Alineas præsentation juni 2016: 

"Godt nyt til dig, der underviser i modtagelsesklasser.
Alinea udkommer i efteråret 2016 med Fart på dansk” – et nyt materiale til elever med dansk som andetsprog. Ved hjælp af bl.a. Cl-øvelser gør materialet eleverne til aktive sprogbrugere fra første dag og bygger bro mellem undervisningen i modtagelsesklassen og almenundervisningen.Fart på dansk” tager udgangspunkt i fælles oplevelser og tager samtidig højde for differentiering og det løbende optag i klasserne.
Fart på dansk” understøtter en sprogbaseret undervisning og klæder dig på til at arbejde aktivt med stilladsering – fra hverdagssprog til fagsprog".

 

Jeg er konsulent og medforfatter på Fart på dansk (2016-2017) og Fart på dansk - To ord fra timen (2019).