Evaluering

EVALUERING

Evaluering er forudsætning for god pædagogisk planlægning. Hvor er vi? Hvad kan vi? Hvad vil vi gerne? Har vi brug for mere viden, før vi kan handle?
Evaluering er derfor også pædagogisk, didaktisk og faglig refleksion og analyse.

Sprogtilegnelse, ordforrådstilegnelse, læsning, skrivning og kognition - er alle tilgræsende kompetencer, hvor man som underviser og vejleder er nysgerrig på, hvad eleven kan indenfor de forskellige dele. Jeg har arbejdet med følgende test- og prøvesystemer i praksis: GRUD (før-skole og skole), Rambøll Ny sprogvurdering og Rambøll 3-6, Begrebsforståelse (bh.kl-1.kl). KTI (indskoling), Vis hvad du kan (førskole-9.kl), Hele vejen rundt (nyankomne flersprogede elever), Testbatteriet (3.-5.kl.), Ordblinderisikotekst, Den nationale ordblindetest og Den nationale test i læsning. 

Jeg har skrevet om evaluering og feedback som en fælles og fællesskabs-skabende proces i "Noas ark som færge -fælles feedback i indskolingen" i antologien Feedback i danskfaget (DAFOLO 2015), red. Vibeke Christensen. 

Jeg har skrevet om evaluering i danskfaget i antologien Mosaikker til danskfaget (red. Lisbet Hastrup Clausen og Jørgen Asmussen), udgivet på Akademica i 2010.

Jeg har skrevet om læsefaglig, summativ evalueringi Danmark  i Astrid Roes "Læseprøver", kapitel 9 i bogen Læsedidaktik - efter den første undervisning, udgivet på dansk af forlaget KLIM i 2010. Rev. af Jørgen Kuhlmann i 2015. 

Se billedserien, følg pilene.