Roller - skrive gøre tale læse

LÆRING

Læring og læringsprocesser går hånd i hånd. Det samme gør læring og undervisning.

Men hvor meget af det ene? Hvor meget af det andet? Og hvordan kan både læringsdelen og undervisningsdelen kvalificeres? Og hvad med elever, der af den ene eller den anden grund møder forhindringer i læringsprocecessen?

ANERKENDENDE RESSOURCEBASERET TILGANG: I artiklen "KRAP som fagdidaktisk tænkning - mødet med den enkelte gennem faglig anerkendelse" har jeg sammen med Åse Holmgaard arbejdet i krydsfeltet mellem sprogtilegnelse, læring og anerkendende ressourcebaseret pædagogik. Vi har dels skrevet artiklen sammen, dels ad flere omgange undervist på KRAP-uddannelsen (Psykologcentret/DAFOLO). 

SAMARBEJDENDE LÆRING: Når samarbejdet lykkes er det ofte fordi alle i en gruppe tager lige ansvar. Med samarbejdende strukturer som hjælp kan gruppearbejder oftere lykkes fordi alle elever hjælpes gennem opgaven via klart formulerede rammer og en klar tidshorisont. Jeg har arbejdet med samarbejdende læring i kombination med dansk som andetprog, både i folkeskolen og på sprogskoler for flygtninge- og indvandrere. 

LÆRING:Jeg arbejder især med læringselen og læreprocesserne i forbindelse med struktureret læring i grupper (cooperative learning), via en sprogbaseret tilgang til elevers læsning (sprogbaseret læsning), via mikro- og makrostilladseringsbegreber fra den australske genrepædagogik og via evaluering og feedback inden for læsning og skrivning i alle fag.  

UNDERVISNING: Jeg arbejder især med undervisningsdelen i forbindelse med modellering og stilladsering, samt  fænomenet "at forære sin faglige viden væk", så alle elever får et overblik og en grundforståelse -altså det modsatte af "gæt hvad læreren tænker" og det modsatte af den traditionelle IRF-struktur, hvor eleverne ofte har ganske kort tænke- og taletid. Undervisning er at vise undere og at give eleverne en solid basis af viden og indsigt. 

 

KRAP i skolen KRAP som fagdidaktisk tænkning Samarbejdende læring Cooperative learning og dansk som andetsprog

Se billedserien, følg pilene.