Læsebånd

LÆSEBÅND

"Læsebånd" er et stykke tid i en klasse, på en årgang eller på en hel skole, hvor der læses på samme tid. Oftest er denne læsetid tilrettelagt som et "bånd" på tværs af skema og fag, og der indgår derfor både minutter og ofte også indhold fra mange forskellige fag.

Jeg gennemførte i 2010 en kvalitativ undersøgelse af fænomenet "læse-bånd". Jeg spurgte på seks meget forskellige skoler om organisations-forhold, læsefagligt indhold, erfaringer, gode råd - og hvad de gerne ville have vidst, som de ved nu. Undersøgelsen er gennemført for Videncenter
for Sprog, læring og læsning, VIA-UC. 

Læs den samlede rapport og de gode råd og erfaringer her.

 En kortere version findes i bogen Sprog på spil. VIA-Systime, samt  i en helt kort omtale i DANSK nr. 3 sept 2011. Se litteraturhenvisninger her:

faglig-udgivelsesliste

Se også nyeste udgivelser, om læsebånd her 

Se billedserien, følg pilene.