Læsning

Læsning er en bærende kulturkompetence

og går hånd i hånd med tænkning og med skrivning

Læs & Skriv Understøttende læse- og skriveundervisning
Sprogbaseret undervisning
Sproglig udvikling

Bogen Læs & Skriv

Bogen Læs & Skriv (Forlaget Akademisk, jan. 2021) er en metodebog med 6 lektionspunkter og tilhørende læse- og skrivetekster indenfor emnet KLIMA.

Se mere

Sprogbaseret læsning

Bogen "Sprogbaseret læsning" (Forlaget LÆS, maj 2015) er en metodebog, som viser hvordan man kan få læsning, tænkning og skrivning integreret med hinanden.

Metodebogen er en videreudvikling til danske forhold af den australske metode "Reading to learn".

Centralt i bogen er den stilladserende metode, som er rigt udfoldet, samt perspektivering af den danske brug af forskellige læse- og skrivestrategier sammenlignet med mesterlære-princippet og den eksplicitte undervisning, der ligger i "Reading-to-learn"-metoden. 

 

Sproglig udvikling

Læsning har i Danmark traditionelt været knyttet til danskfaget, men fra august 2010 blev det et krav, at alle fags lærere underviser i "læsning i eget fags tekster" (UVM).

I 2015 er dimensionen "Sproglig udvikling" indskrevet i alle fags faghæfter, og i denne dimension ligger et krav om faglig læsning og om at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger, blandt andet også de flersprogede elevers forudsætninger.

Sproglig udvikling er en dimension på vej frem, senest med en ny vejledning (2020)

Mine publikationer

Jeg underviser i læsning og sproglig udvikling i tilknytning til alle fag, på alle trin og på mange forskellige niveauer.

Her på hjemmesiden finder du de publikationer, jeg har skrevet i tilknytning til  min arbejde som fagbogsforfatter og forlagskonsulent, sprog- og læsekonsulent, underviser og læringscentermedarbejder: :

  • "Læs & Skriv", "Sprogbaseret læsning. En metodebog"
  • "Noahs ark som færge - fælles feedback i indskolingen"
  • "Er der en læsevejleder på denne skole?"  
  • "Læsebånd"
  • "Fart på dansk" og "To ord fra timen"