Ordblindhed

Når bogstaverne driller og læselysten forsvinder

- må der andre midler til

Ordblindhed og læse-skrive-vanskeligheder:

I læseværkstedet på Mariager skole arbejder vi med varierede tilgange til læse- og skrivevanskelighederne, tilpasset den enkelte, men næsten altid på hold og sammen med andre i samme situation.

Her er det kalendergaven fra december - et keglespil- som blev til læseundervisning med et par piger fra 2. klasse

Forebyggelse af ordblindhed og læsevanskeligheder

Forebyggelse af ordblindhed og læsevanskeligheder

For de yngste elever gælder det om at de får det grundlæggende på plads. Vi kombinerer skrivning, lytning og udtale + kognitivt arbejde med placering af lyde og ombytning af lyde. Når dette hårde arbejde er ovre, er der Boghygge i læsehjørnet. Læsning skal bruges til noget, og der skal være et mål med det hårde slid. Hvis elever ikke lærer sig det grundlæggende via klassens arbejde og via den ekstra tid i læseværkstedet, har vi sikret os, at muligheden var der, Vi kan dermed gå resten af vejen til en ordblindetest i 3. klasse med god samvittighed. 

Læsefif - varierede tilgange og automatisering

På billedet ses bane 1 i MIVO fra Intowords, samt øvebogen Ord 1 fra Alinea. Elever fra 2. til 5. kl.  har stor glæde af disse materialer og vi kombinerer med de 120 ord og en sprogbaseret tilgang, hvor de enkelte ord anvendes i kontekst, f.eks. via indtaling og skrivning, så lyd- og afkodningsarbejdet opleves som fif til det daglige arbejde i klassen.

Selv at tage ansvar

Det er hårdt arbejde at lære at anvende de elektroniske læse-skrive-værktøjer. Elever fra 3.-9. kl. har fokus på brug af  læse-skrive-støtte. Engang imellem tager vi et tjek: Hvor glad er du for et bestemt fag på en skala fra 1-5 med 5 som det højeste? (tallet med hvid skrift). I hvor høj grad anvender du elektroniske hjælpemidler i faget? (tallet med rød skrift). Og hvad svarede du sidst vi evaluerede? (jeg finder de forrige mobilfotos frem og vi sammenligner). Hvad er sket? Hvordan går det i dagligdagen? Er der noget eleven selv  eller vi som lærere kan gøre?

Ud fra denne enkle evalueringsmodel skabes selvindsigt, følelse af progression og ikke mindst ejerskab til læreprocesssen.