Ordblindevenlig skole

Undervisning af ordblinde i alle skolens fag. Red. Helle Bundgaard Svendsen. Akademisk forlag (2020)

Lektiologisk grundmodel - her i Line Leths version og med ring rundt om det allervigtigste: At læringen via læse-skrive-støtte eller andre didaktiske tiltag gøres tilgængelig for den ordblinde elev