SPROGBASERET  LÆSNING

Sprogbaseret læsning: Metodebog som meget grundigt fortæller, hvordan den australske "Reading to learn"-metode kan anvendes for at give de ønskede resultater. Sammen med metodebogen udgives også  Metodebogens øvetekster, som består af en Kim Fupz Aakson-tekst, en lille matematikopgave og to tekster fra natur--geografi/biologi, samt forslag til kursusorganisering og variationsmuligheder. 

Se i øvrigt  forlaget LÆS´ hjemmeside med et væld af Metodebogens figurer og plancher, bla. "Mixerpulten". 

Meget fin anmeldelse af Metodebogen i Læsepædagogen nr. 6, 2015 kan du se ved at klikke på menupunktet Anmeldelse af metodebog.  

Indføring i metoden v. Mette-Vedsgaad Christensen kan du finde i oversættelsen af David Roses originaltekst om metoden: "Demokratisering af klasserummet: Om reading to learn-metoden som en vej til lige muligheder" i bogen: Genrepædagogigk - og andre veje i læse og skriveundervisningen. Hans Reitzels Forlag, 2016. 

Udgivelser: 

Sprogbaseret læsning. Metodebog. Forlaget LÆS (2015)

Ord går nemt galt i halsen på en andetsprogslæser. Rekursivt læsearbejde i udskolingen. LUP-tidsskrift v. Det Nationale Videncenter for læsning samt forlaget DAFOLO (2010). 


Udviklingsarbejder: 

Tre skoler i Ishøj kommune 2010-2012. Se video fra delprojekt under Turbo-læsemidlerne 2010 : http://www.youtube.com/watch?v=Y6kS3d3F4Bw

 
 

Sprogbaseret læsning Rekursivt læsearbejde i udskolingen