Hvad er sneglehusmodellen?

”Sneglehusmodellen” er en tegning af et undervisningsforløb, gennemført i Australien i 2003. Modellen indgår i artiklen ”Rocks in the head”, som er skrevet af sprogforskeren og sprogdidaktikeren Beverly Derewianka. I artiklen gennemgås et meget inspirerende undervisningsforløb, hvor faglig viden og grammatisk/sproglig viden er hinandens forudsætninger. Derewiankas forløb handler om sand, sten og klipper og det begynder med en spændende udflugt ud i skolens nærområde. Alle fag og alle alderstrin kan bruge modellen og metoden. 

Videns- og erfaringsudveksling:

Jeg hører gerne fra dig, hvis du har mod på at dele dine erfaringer og har forsøgt dig med et ”sneglehusinspireret” forløb. Skriv på: mry@outlook.dk. Jeg tager også gerne ud og igangsætter og/eller giver sparring i forhold til dine/jeres planer om et ”sneglehusinspireret”-forløb. 

 

 

Sneglehusmodellen. Loft til kip og andre ekspertudtryk. Stilladsering. Sneglehusmodellen Derewiankas geologiforløb oversat