Sproglig udvikling er en dimension i alle fag, og blev fra aug. 15 indskrevet i alle fags faghæfter. Sproglig udvikling er sammensat af faglig læsning og undervisning af flersprogede elever, og flg. fællestræk mellem disse to gør sig gældende:

  • Undervisning i faglig læsning gavner alle børn
  • Undervisning med stor vægt på begrebs- og ordafklaring gavner alle børn
  • Den sprogbaserede vej ind i fagenes kernestof er en sikker vej, som fører til høj læring.
  • Struktureret og guidet notetagning gavner alle børn
  • Struktureret og guidet forståelseslæsning i alle fag gavner alle børn

Der er derfor mange gode grunde til at vægte dimensionen Sproglig udvikling meget højt i det enkelte fag. 

Se EMUs hjemmeside ang. dimensionen Sproglig udvikling. Klik her

Se Ålborg Projektet Løft læringen. Brug sproget. Klik her

 

Jeg tager gerne ud og holder oplæg eller afholder workshops for grupper eller teams af lærere, der skal igang med at forberede og gennemføre forløb i Sproglig udvikling eller som gerne vil sadle helt om, og gøre Sproglig udvikling til fagets centrale element. Mail: mry@outlook.dk

Se som inspiration til dette flg. videoes fra Filmkompagniet: 

Dansk 7. kl. Klik her

Matematik 1. kl. Naturfag/dansk 3 kl. Naturfag 8.kl. og Dansk som andetsprog i almen klassen. Klik her

 

Sproglig udvikling