Velkommen

Fagområder


 • Læsning og skrivning
 • Sproglig udvikling
 • Sprogbaseret undervisning
 • Faglig læsning
 • Ordblindhed
 • Dansk som andetsprog
 • Samarbejdende lærng og cooperative learning
 • Læsebånd
 • Evaluering 

Udgivelser


Workshops - oplæg - efteruddannelse


Jeg kommer gerne ud til jer og

 • holder oplæg
 • laver workshops
 • eller efteruddannelsesforløb

Jeg brænder for at gøre skriftsproget og fagsproget tilgængeligt for alle børn - og dermed være med til at skabe faglige succesfulde skoleliv, samt demokratisere elevernes adgang til uddannelserne efter folkeskolen

Som underviser, konsulent og faglig leder har jeg samarbejdet med mange forskellige personalegrupper og institutioner: SFO, skoler, seminarier, kommuner, sprogskoler. pædagog- og ungdomsuddannelser, årgangsteams, faglige teams, forvaltningsansatte, skoleledelser og skolebestyrelser.

Jeg elsker også at lave special-designede oplæg og workshops. Det har bragt mig i kontakt med tilgrænsende områder som: Aldersintegration, inklusion, skole & organisation, forvaltningsimpact og uddannelsesparathed

Her på hjemmesiden finder du mit CV, samt korte præsentationer af mine faglige udgivelser, linklister, og download af materialer, plakater og ideer.

"Jeg hedder Mette-Maria Rydén. Født i 1965, og uddannet Cand. mag. i dansk og kunsthistorie. Kontakt mig gerne på mry@outlook.dk