Sproglig udvikling

Uden sprog intet fag.

Uden fag intet sprog.

Sproglig udvikling sammenføjer sprogforståelse, grammatik, skrivning, lytning, læsning og mundtlighed

Sproglig udvikling sammenføjer, hvad der ellers ofte adskilles, nemlig sprogforståelse, grammatik, skrivning, lytning, læsning og mundtlighed.

Undervisning skal være varieret for at motivere, men også varieret fordi de forskellige tilgange konsoliderer hinanden. Uden sprog intet fag. Uden fag intet sprog. 

EMU: "Sproglig udvikling er et af de tre tværgående temaer, som alle fag skal have fokus på. Fagord, begreber og fagspecifikt sprog giver mulighed for at udtrykke sig om og formidle fagligt indhold". Se EMU-beskrivelse af det tværgående tema her

Mine artikler og bøger om emnet


Begge artikler sætter fagene ind i den aktuelle didaktiske diskussion (2016) og viser, hvordan "sneglehusmodellen"  kan bruges generelt i fagene og til dimensionen Sproglig udvikling. 

Ejendomsmægler ekspertsprog


Billederne  i billedgalleriet er fra arbejdet i 5. klasse, hvor vi arbejdede i dansk og matematik med ejendomsmægler-ekspertsprog.

Se disse to projekter udfoldet i Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. Hans Reitzels Forlag. 2016

 

Jeg holder oplæg, workshops, kurser og er sparringspartner om sproglig udvikling. Læs mere om indhold og udbytte, og hvad du kan booke mig til

Læs & Skriv Understøttende læse- og skriveundervisning Sprogbaseret læsning. Reading to learn. R2L Sneglehusmodellen. Loft til kip og andre ekspertudtryk. Stilladsering.