LÆSE
TÆNKE
SKRIVE

Læsning er en kulturbærende kompetence og går hånd i hånd med tænkning og med skrivning


At læse for at lære

At læse for at lære er et udviklingspunkt i alle skolens fag. Du kan booke mig til alle former for sparring eller oplæg, der handler om begynder-læsning og videregående læsning. 

Klik på "Læs mere" under bogforsiderne og dyk ned i nogle af de facetter af læsning, som jeg har arbejdet med. 

Se desuden forslag til Kurser og workshops her

Læs & Skriv - Understøttende læse- og skriveundervisning

Læs & Skriv - Understøttende læse- og skriveundervisning

Læs mere

Sprogbaseret læseundervisning

Sprogbaseret læseundervisning - den videregående læseoplæring 5.- 9. kl. 

Læs mere

Er der en læsevejleder på denne skole?

Undersøgelsesrapporten "Er der en læsevejleder på denne skole?"

Læs mere

Læsebånd - en undersøgelse

Læsebånd - stillelæsning eller strategier?

Læs mere

Ordblindhed


Ordblindhed og læsning er et helt særligt felt, som jeg via mit nuværende arbejde som læsevejleder har helt tæt inde på livet . Især er jeg optaget af ordblindhed som en dimension af elevens skolegang og i tidlig opsporing og indsats. Se et par inspirationsbilleder fra Mariager skole her

Opdagende skrivning


Jeg er meget optaget af den opdagende skirvning i den tidlige læseindlæring, hvor talesproget og skriftsproget "skyder genvej" til læseforståelsen. Denne "genvej" kan vi også bruge sammen med ældre elever, og bla. derfor er skrivning en så integreret del af mit arbejdsfelt omkring læsning. Se specifkt omkring skrivning og den skriftsproglige stilladsering her.