Ansættelser og uddannelser

Ansættelser


NU: Læsevejleder Mariager skole

2016-2019 Lærings, flersprogs- og læsekonsulent, Viborg Kommune

2016-2013 Faglig leder af Læringscenter Dansk som andetsprog, Viborg Kommune

2012-2009 Projektmedarbejder i Videncenter for Sprog, læring og læsning. VIA-UC.

2012-1998 Ansat ved Læreruddannelsen i Århus, VIA University College.

2000-1998 Sproglærer i dansk/dansk som andetsprog v. Grundfos Management.

1998-1995 Gymnasielærer v. Bjerringbro Gymnasium, Viborg Katedralskole og Viborg Amtsgymnasium.

1996-1995 Undervisningsassistent på Institut for Kunsthistorie, Århus Universitet, i overbygningsfaget ”Visuel kommunikation”.

1994-1993 Undervisningsassistent på Institut for Nordisk sprog og litteratur, Århus Universitet i overbygningsfaget ”Video, film og fortælling”.

1994-1988 Forlagskonsulent på Forlaget KLIM, skønlitteratur og lyrik

Uddannelser


2012 Uddannet lærer via meritlæreruddannelsen på Læreruddannelsen Århus.

2009-2008 ID-lifecoaching-uddannelse v. Ole Vadum Dahl.

2002-2000 Intern uddannelse v/ Ole Løw og Jørgen Svanholt, Århus Lærerseminarium: ”Strukturerede samtaleformer og erfagruppeledelse”.

2001 Lektorkvalificeret i faget dansk ved Århus Dag- og Aften seminarium, nu: Læreruddannelseni Århus, VIA-UC.

1998-1997 Bestået teoretisk og praktisk pædagogikum i gymnasieskolen.

1995 Cand. mag. i dansk (hovedfag) og kunsthistorie (sidefag) med specialet ”Mellem film, video, fortælling, fiktion og dokumentarisme”.

1984 Nysproglig studentereksamen.