LÆSEBÅND

Læsebånd - en undersøgelse


Jeg gennemførte i 2010 en kvalitativ undersøgelse af fænomenet "læse-bånd". Jeg spurgte på seks meget forskellige skoler om organisations-forhold, læsefagligt indhold, erfaringer, gode råd - og hvad skolerne  gerne ville have vidst, som de ved nu. Undersøgelsen blev gennemført for Videncenter for Sprog, læring og læsning, VIA-UC. 

Se VIA´s folder her

 

 

Revitalisering af jeres læsebånd?


Måske har I allerede et læsebånd?
Måske står det lidt stille?

Se kursusforslag til workshop eller oplæg, hvor I får revitaliseret jeres gamle læsebånd. Kursus skræddersys til netop jeres behov.

 

Kurser og workshops

Tjek dit læsebånd


 LÆSELYT og LÆSELYST i LÆSEBÅND

1: Inddrag eleverne

2: Læsende rollemodeller og adgang til bøger inspirerer

3: Lyttelæsning er god læsning

4: Giv tid til læsning

5: Iscenesæt læsningen

6: Skab dialog om læsningen

7: Understøt formidling af læseoplevelsen

(NVL 2020)

Links og ny viden


Læs rapporten og de gode råd og erfaringer her. Find vej til et udvalg af de links og konkrete materialer, der nævnes i rapporten her

Mere om undersøgelsen finder du i bogen Sprog på spil. VIA-Systime, samt omtalen i DANSK nr. 3 sept 2011. 

Ny viden: Nationalt videncenter for læsning: "Hvad ved vi om læsebånd?" (2020).