Gennemførte kurser og workshops 2021-2017


2021

 • Skriveworkshop med refleksion, skrivning og skrivedidaktik"
 • "Læs & Skriv". Du vælger tekst og trin - jeg giver intro til metoden og værktøjskassen fra bogen "Læs&Skriv". 
 • "Skriv dig ind i teksttyperne": Praksisrettet skrivedidaktik-workshop
 • CFU Herning og Århus: "Skriv og lær med flersprogede i alle fag"
 • Videbæk: "Almen sproglig udvikling"

2020

 • UVM konference: "Basis er her endnu"  -om modtagelsen og undervisningen af nyankomne flersprogede elever
 • Herning kommune 0.-3.kl: "Almen sproglig udvikling og sprogbaseret undervisning"
 • Herning kommune 4.-9.kl: "Almen sproglig udvikling og sprogbaseret undervisning"
 • Gl. Lindholm skole, Ålborg kommune: "Supplerende dansk som andetsprog i alle fag og sproglig udvikling generelt". (1/2 års-opkvalificeringsforløb)

2019

 • Ålborg kommune: "Rambøll sprogvurdering 3-6" for konsulenter, sprog- og læsevejledere
 • Viborg kommune: "Skrivedidaktik" - for dansklærere og læsevejledere
 • VIA-CFU/UVM- Fælles MÅL-konferencen i Århus: "Ordforrådstilegnelse" 
 • CFU Bornholm: "Fart på dansk" (dansk som andetsprog og dsa- materialer)
 • Alkærskolen, Ringkøbing kommune: "Sprogbaseret undervisning og genrepædagogik"
 • Odense kommune: "Organsering af dansk som andetsprog" for konsulenter, lærere, sprog- og læsevejledere
 • Læringsmesser Kbh. og Århus: "Fart på dansk"- om dansk som andetsprog og materialet Fart på dansk (forlaget Alinea). 

2018

 • Ølgod skole: "Kickstart skoleåret med skrivedidaktik"- workshop for skolens samlede lærerpersonale
 • Læsekonsulenternes INFOmøde18: "Kvalitativ evaluering af flersprogedes  faglige udvikling"
 • CFU Århus og Herning: "Sproglig inklusion i klasserummet"
 • Odder: "Fart på dansk" - dansk som andetsprog og materialet Fart på dansk
 • Svendborg: "Fart på dansk" - dansk som andetsprog og materialet Fart på dansk

2017

 • Roskilde kommune: "Læsning og skrivning i alle fag ud fra kommunens rev. læsehandleplan" - for vejledere og ressourcepersoner, PLC-teams, forvaltning og skole-ledelser
 • DPU- sprogskoler: "LærDansk med cooperative learning" - for sproglærere på sprogskoler med voksne kursister
 • Toushøjskolen Århus kommune: "Læsebånd - udviklingsforløb og gen-besøg" (aktionslæring).