Gennemførte forløb i faglig sparring og procesledelse


 • Læse-skrive-støtte for ordblinde - Skriverammer i naturfag, Mariager skole (LST) 2020
 • Inkluderende læringsfællesskaber - Co-teachende projektvejleder, Karup skole/Viborg kommune, 2019-2016
 • Opdagende skrivning - Procesleder i aktionsforløb og lektionsstudier på Vestervang skole, Viborg, børnehaveklasser.
 • Fagsprog og klassetrivsel - 8. årgang på Stoholm skole, Viborg
 • Efteruddannelse af læsevejledere og dansklærere - Viborg
 • Dansk som andetsprogslærere i Sproglig udvikling - Viborg.
 • Læsebåndsinspiration på Karup og Søndre skoler, Viborg. 
 • Forlagskonsulent på forlaget Alineas udgivelse til modtageklasser: Fart på sproget (2016)
 • Orginsatorisk og praktisk sparring til lærere, pædagoger og skoleledelser i Viborg Kommune. 2016-2013
 • Læs for livet – Lån en ekspert - Sparring af ledelse og læsevejledere angående læsehandleplan, læsepolitik. Danmarks Lærerforening. 2011-12
 • Samarbejdende læring, elevopgaver. De folkekirkelige skoletjenester i Århus, Randers og Silkeborg, 2011.
 • Forfattersparring i cooperative learning - elevopgaver, aktiviteter, rollefordeling med mere ifm udgivelsen af "Retfærdighed - Uretfærdighed. Klassiske temaer med nye metoder"
 • Undervisningsmateriale til mellemtrinnet - Cooperative Learning strukturer i lignelserne ”Arbejderne i vingården” og ”Den gældbundne tjener”. De folkekirkelige skoletjenester i Århus, Randers og Silkeborg.
 • Faglig konsulent - på "Idékatalog. Faglig læsning - matematik i læreruddannelsen" af Susanne Simoni Hedegård, Helle Zacher Nielsen og Peder Rostgaard. NAVIMAT. Nationalt videncenter for matematikdidaktik. 2010
 • Faglig sparring - I faglig læsning, samt hjælp med at afgrænse og strukturere udviklingsprojektet "Faglig læsning - matematik i læreruddannelsen". 2009-2010