TO ORD
FRA TIMEN

Sproglig udvikling og ordforrådstilegnelse.

På den lokale skole


To ord fra timen

Målgruppe: Faglærere 3.-9. klasse

Indhold: Sproglig udvikling i alle fag. Hvad kan vi gøre for at alle elever tilegner sig det faglige ordforråd? Hvordan kommer vi fra hverdagssprog til fagsprog? To ord fra timen er et konkret bud, men kurset diskuterer bredt, hvordan vi kan lykkes med at gøre svære fag  tilgængelige for ordblinde, for flersprogede elever og for elever, der blot synes faget er svært og abstrakt. 

  • Omfang: 3 timer
  • Pris : 7500 (for deltager-antal højere end 25 aftales pris)
  • Book her

Flere skoler


To ord fra timen

Målgruppe: Faglærere 3.-9. klasse på tværs af kommunens skoler

Indhold: Sproglig udvikling i alle fag. Hvad kan vi gøre for at alle elever tilegner sig det faglige ordforråd? Hvordan kommer vi fra hverdagssprog til fagsprog? To ord fra timen er et konkret bud, men kurset diskuterer bredt, hvordan vi kan lykkes med at gøre svære fag  tilgængelige for ordblinde, for flersprogede elever og for elever, der blot synes faget er svært og abstrakt. 

  • Omfang: 3 timer
  • Pris : 7500 (for deltager-antal højere end 25 aftales pris)
  • Book her

Læsevejledere, læsekonsulenter og andre ressourcepersoner


To ord fra timen

Målgruppe: Lærere, læsevejledere, læsekonsulenter, ledelser og øvrige ressoucepersoner, der vil gøre sproglig udvikling til et fokuspunkt 

Indhold: Sproglig udvikling i alle fag. Hvad kan vi gøre for at alle elever tilegner sig det faglige ordforråd? Hvordan kommer vi fra hverdagssprog til fagsprog? Du får på kurset præsenteret flere forskellige stilladseringsmodeller og  kurset diskuterer bredt, hvordan vi kan lykkes med at gøre svære fag  tilgængelige for ordblinde, for flersprogede elever og for elever, der blot synes læse-fagene er svære og abstrakte. . 

  • Omfang: 3 timer
  • Pris : 12000
  • Book her