To kendte og en ukendt

-en stilladseringsmodel


John Polias har i artiklen "Samarbejde mellem engelsklærere og faglærere" (Viden om læsning nr. 9, 2011), skrevet om stilladsering af fag og sprog, som to sider af samme sag. Han skriver om den genrepædagogiske "registermodel". Jeg har kaldt denne model og stilladseringstanke for "To kendte og én ukendt".

Se mere om min artikel "To kendte og én ukendt" her

Roller og sprogbrugssituationer


På grafen ses de tre register-kontinuums: Felt, Relation og Måde. Enhver tekst, skriftlig såvel som mundtlig, er et stykke kommunikation. Og for at nå frem til modtager med budskabet og indholdet i en form, der er passende for den relation og afstand, der er mellem afsender og modtager, indrettes sproget derefter. 

Det ligner lidt en "mixerpult", fordi man placere sig alle steder på de akser. Jeg har lavet en udvidet Mixerpult over alle skolens genrer i bogen "Sprogbaseret læsning".

Se Mixerpulten her

Sprogbrugskontinuum

Stilladsering via "To kendte og én ukendt"


Eleverne skal helst kende både form og indhold på to af de tre kontinuum-akser. Så er der plads og overskud til at lære det nye på den 3. og ukendte kontinuum-akse. I næste sekvens er det nye fra forrige sekvens kendt, og læreren kan ændre på én af de andre i den efterfølgende sekevns. Se udfoldet eksempel under grafen.

På grafen ses et eksempel: 

  • Undervisningens emne (Felt): Emnet er velkendt og ordforrådet afprøvet i forudgående aktiviter, som de kender godt: At fortælle narrativt og at fastholde info via et kolonnenotat. 
  • Undervisningens relations- og rollemuligheder (Relation). Læreren er guide og viser, hvordan sproget omformes fra kolonnenotat til skriftlighed i sammenhængende prosa. Selve formidlingformen (modellering) er kendt for eleverne. De stilladseres via modellering, så det nye, ukendte element gøres kendt, men i en fælles ramme og kontekst.
  • De sproglige krav, som opgaven stiller (Måde): Dette er det nye. Eleverne skal nu  selvstændigt omforme to-kolonne-notaterne til sammenhængende, skriftlig prosa, sådan som læreren lige har modelleret for dem. 

Fordi de to andre "faktorer"  er velkendte,  og der gradvist bygges på, er stilladset bygget solidt nok, til at eleverne føler de kan komme til at mestre den nye kompetence og har mod på at gå igang.  

Fra kolonnenotat til skriftlig prosa