LIDT
OM
MIG

Foredrag, workshops og kurser - ude hos jer


Jeg brænder for at gøre skriftsproget og fagsproget tilgængeligt for alle børn - og dermed være med til at skabe skolefaglig selvtillid og succes.

Som underviser, konsulent og faglig leder har jeg samarbejdet med mange forskellige personalegrupper og institutioner: SFO, skoler, seminarier, kommuner, sprogskoler. pædagog- og ungdomsuddannelser, årgangsteams, faglige teams, forvaltningsansatte, skoleledelser og skolebestyrelser.

Jeg elsker at lave special-designede oplæg og workshops. Det har bragt mig i kontakt med tilgrænsende områder som: Aldersintegration, inklusion, skole & organisation, forvaltningsimpact og uddannelsesparathed

Her på hjemmesiden finder du mit CV, samt korte præsentationer af mine faglige udgivelser, linklister, og download af materialer, plakater og ideer.

Jeg kan hjælpe indenfor disse discipliner


 • Læsning og skrivning
 • Sproglig udvikling
 • Sprogbaseret undervisning
 • Faglig læsning
 • Ordblindhed
 • Dansk som andetsprog
 • Samarbejdende læring
 • Cooperative learning
 • Læsebånd

Institutioner


 • SFO
 • Skoler
 • Kommuner
 • Seminarier
 • Sprogskoler
 • Pædagoguddannelser
 • Ungdomsuddannelser

Personalegrupper


 • Årgangsteams
 • Faglige teams
 • Forvaltningsansatte
 • Skoleledelser
 • Skolebestyrelser
 • SFO
 • Skoler
 • Kommuner
 • Seminarier
 • Sprogskoler
 • Pædagoguddannelser
 • Ungdomsuddannelser

Mere om mig


Mit CV mere

Faglige udgivelser mere

Undervisningsområder mere

Faglig sparring mere

Kurser og workshops mere