Aktuelle oplæg og workshops


 • Skrivning og skrivedidaktik
 • Læs & Skriv- sproglig udvikling i alle fag via nærlæsning og genskrivning
 • Faglig læsning og faglig stilladsering
 • Læsning
 • Læsning og LST (læse-skrive-støtte). 
 • Basis er her endnu - om modtagelsen og den sproglige inklusion af flersprogede elever
 • Supplerende dansk som andetsprog og sproglig udvikling
 • Organisering af dansk som andetsprog (leder- og forvaltningsperspektiv)

Tidligere undervisningsområder


Læsevejlederuddannelsen:

 • Modul 1: Læse- og skriftsprogsteori.
 • Modul 2: Læsning, skrivning og didaktik.
 • Modul 3: Evaluering, test, kommunikation og vejledning.

Lån en ekspert i læsning:

 • Nationalt projekt igangsat af Danmark Lærerforening. Oplæg og læsefaglig sparring i faglig læsning på forskellige skoler.

Aktionslæringsforløb:

 • Holstebro kommune: Aktionslæringsforløb mellem læsevejledeer og faglærere.
 • Norddjurs kommune: Aktionslæringsforløb mellem læsevejledere og faglærere.
 • Ishøj kommune: Rekursiv læsning. Samarbejde mellem læse- og sprogkonsulent, læsevejledere og faglærere.

Genrepædagogik:

 • Efter- og videreuddannelse via enkeltstående kursusdage.
 • Dansk som andetsprog og genrepædagogik, modul 2 (VIA-UC).
 • Udviklingsarbejde 4. kl. dansk og matematik (Holstebro kommune).
 • Udviklingsarbejde 7.- 9. kl. (rekursiv læsning) ( Ishøj kommune).

Samarbejdende læring:

 • Skolebaserede kurser for SFO-personale samt  lærere fra indskoling, mellemtrin og udskoling.
 • CL og aldersintegration.
 • CL og de ældste elever.
 • CL og faglig læsning.
 • CL på sprogskoler (for modul 1-3 af danskuddannelsen).

Evaluering: 

 • Læsefaglig evaluering, målsætning og differentiering.
 • Danskfaglig evaluering, målsætning og differentiering.

Dansk som andetsprog: 

 • Taskforce-indsats: Dansk som andetsprog som en dimension, sprogtilegnelse, ordkendskab, læsning og læsestrategier.
 • Dansk som andetsprog som en dimensiion, differentiering og sprogtilegnelse i alle fag.

Dansk (sprog, læsning, litteratur, medier): 

 • Linjefagsundervisning, lærerseminariet (litteratur, medier, sprog, læsning).
 • Efter-videreuddannelse VIA-UC.