Når bogstaverne driller og læselysten forsvinder - må der andre midler til

ORDBLINDHED

På siden her er det et par indtryk fra mit daglige arbejde med ordblindhed på Mariager skole. 

Tidlig opsporing og indsats


Vi gør alt, hvad vi kan for at finde elever i skriftsprogsvanskeligheder meget tidligt. I læseværkstedet for 0.-2.kl. får disse elever en ekstra mulighed for at få lært de svære lyde og øve sig på at sætte dem sammen i rigtig rækkefølge. 

 

 

Forebyggelse af ordblindhed og læse-skrive-vanskeligheder


Det gælder om at få det grundlæggende på plads. Vi arbejder med skriveretninger, bogstav-genkendelse, ombytning af lyde og læsning af småord og nonsensord. Efter det hårde slid er der dialogisk læsning og fortælling i Boghjørnet. Læsning skal give mening.

 

 

2.-5. klasse


På billedet ses bane 1 i MIVO fra Intowords, samt øvebogen Ord 1 fra Alinea. Elever fra 2. til 5. kl.  har stor glæde af disse materialer. Vi kombinerer med de 120 ord og en sprogbaseret tilgang, hvor ordene indgår i hele sætninger, som eleverne selv finder på, indtaler og skriver.

Lyd- og afkodningsarbejdet, og hukommelse for tekst skal blive til meningsgivende kompetencer og fif til det daglige arbejde i klassen. 

 

3.-9. kl. Selv at tage ansvar og komme "ud af boblen"


Det er hårdt arbejde at lære at anvende de elektroniske læse-skrive-værktøjer (LST). Elever fra 3.-9. kl. har fokus på brug af læse-skrive-støtte. Engang imellem tager vi et tjek: Hvor glad er du for et bestemt fag på en skala fra 1-5 med 5 som det højeste? (tallet med hvid skrift). I hvor høj grad anvender du elektroniske hjælpemidler i faget? (tallet med rød skrift). 

Er der noget, der skal være anderledes? Hvad kan du selv gøre?

Det handler om at komme ud af "boblen", dvs. være aktiv og undersøgende, og anvende den grad af hjælpemidler, som gør at eleven kan præstere på lige med ikke-ordblinde-kammerater. 

 

Nye horisonter


Vi har dannet en ordblindepatrulje, vi arbejder med teamwork og vi gør det kendt på tværs af skolen at være ordblind og i læsevanskeligheder.

Vi arbejder for en ordblindevenlig skole.

 

Se elev-og forældreudtalelser her

Se artikel i Folkeskolen her om den samlede ordblinde-indsats i Mariager Fjord kommune

 

 

Ordblindevenlig skole


Vi arbejder på at blive en ordblindevenlig skole. Den lektiologiske grundmodel er et godt tjek-kort for alle skolens medarbejdere -hvor er vi lige nu? Hvad har vi fokus på? Hvem gør hvad?

Graf v. Line Leth ud fra Pedersen& Hjorth