Faglige udgivelser


Læs og Skriv - Understøttende læse- og skrivemetodik  Sproglig udvikling ud fra et mesterlæreprincip: Studie og nærlæsning af fagtypiske formuleringer og fagtypisk ordforråd + genskrivning + skrivning på egen hånd + selvvalgte opgaver. Fokus på sproglige ressourcer, sproglige værktøjer og succesfuld læring.   

Fart på dansk- To ord fra timen. Materiale til sproglig og læringsmæssig inklusion af flersprogede elever. Brobygning fra basis til de almene fag.

Fart på dansk. Materiale til modtagelsesklasser, forlaget Alinea. Faglig konsulent på Cooperative-Learning bogen og Elevhæfte. Forfatter af Lærervejledningen.

Vilde med sten. Indskolingsbørn på opdagerfærd i geologiens sprog (oversættelse) Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. Hans Reitzels Forlag.

To kendte og en ukendt. Makro- og mikrostilladsering i Beverly Derewiankas sneglehusmodel, hvor indskolingsbørn er på opdagerfærd i geologiens sprog”. Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. Hans Reitzels Forlag.

Loft til kip og andre ekspertudtryk i dansk. 5. b som ejendomsmæglere på opdagerfærd gennem Derewiankas sneglehus-model” .Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. Hans Reitzels Forlag.

Loft til kip og andre ekspertudtryk i matematik. Salg af huse og sproglig udvikling i matematik -ud fra Derewiankas sneglehus-model”. Genrepædagogik og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen. Hans Reitzels Forlag.

Sprogbaseret læsning. Genrepædagogisk modellering af læsning i folkeskolens ældste klasser. Forlaget LÆS

Noahs ark som færge. Fælles feedback i indskolingen. Feedback i danskfaget. DAFOLO

Krap som fagdidaktisk tænkning. Mødet med den enkelte gennem anerkendelse. IN: KRAP i skolen. Dafolo.

Er der en læsevejleder på denne skole? En kvalitativ undersøgelse af muligheder og modstande i læsevejlederfunktionen, sammen med Jørgen Kuhlmann. Nationalt videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne. 

Læsebånd. En fælles læsesatsning på tværs af skema og fag DANSK 3 / 2011

Læsebånd: En fælles læsesatsning på tværs af skema og fag. IN:Christensen, Mette Vedsgaard og Line Møller Daugaard (red.): "Sprog på spil - at sætte viden om sprog i spil i profession og uddannelse". VIA Systime 2011.

Læsebånd. –skærpet fokus på læsning (netversion + pjece) 

Cooperative Learning og sprogtilegnelse.  in: FOKUS  Nr.  51, juni 2010. FOKUS udgives af Uddannelsesforbundet, sektionen for lærere i dansk som andetsprog.

Andetsprogslæsning + Læseopgaver til Den lille kænguru: in:  "Idébog til Bogkassen og Læsekassen". Intervention Press v. Birgitte Hansen, Birgit Jørgensen, Else Baarsøe.

Test og evaluering i danskfaget. I: i "Mosaikker til danskstudiet, en grundbog", 2. udg. Academica 2010.

Læseprøver. kap. 9 i Astrid Roe "Læsedidaktik – efter den første læseundervisning".  KLIM 2010.

Andetsprogslæsning og læsestrategier."Festskrift" i anledning af Det nationale Videncenters tre-års fødselsesdag. Nationalt Videncenter for Læsning dec. 09.

Cooperative Learning og Genrepædagogik."Liv i Skolen". 11. årgang. VIAUC nr. 3 okt. 2009.

Ord går nemt galt i halsen på en andetsprogslæser. Rekursivt læsearbejde i udskolingen”. LUP-tidsskrift. Dafolo og Videncenter for læsning. Okt. 2009.

Andetsprogslæsning projektrapport. udgivet på www.videnomlaesning.dk, sammen med Anne Agger og Henrik Balle Nielsen.

Hverdagssproget som løftestang til læsning. "DANSK 3" / 2008.

At sætte rammer om studiet i "Kvan. Tidsskrift for læreruddannelse og skole". August 2007 om "Motivation".

Porteføljearbejdets potentiale som sammenhængskraft i de forskellige praksissammenhænge lærerstuderende møder i studiet. Projektrapport. Århus Dag- og Aftenseminarium.

Danskfaglighed og professionsdidaktik. sammen med Solveig Troelsen i "Skrifter 2006. Temanummer om professionsdidaktiske synsvinkler". Århus Dag- og Aftenseminarium 2006.

Terkel og tekstlingvistikken. Sammen med Mette Bladt Clausen i "Børnelitteratur. Læsninger og undervisning 2005". Dansklærerforeningen.

Danskdidaktik i begynderundervisningen i klasser med både to-sprogede og rent dansksprogede elever, sammen med Vibeke Hougaard Petersen. Projektrapport. Århus Dag- og Aftenseminarium.

Praktikken som brobygning mellem semiarium og folkeskole. Sammen med Vibeke Hougaard Petersen og Carsten Linding Jacobsen (samfundsfag og dansk). Del-rapport. Århus Dag- og Aftenseminarium.

Kvalitet i liniefagsundervisningen. Sammen med en stor gruppe af kolleger. Mine bidrag handlede om de liniefagsfaglige kvalitetskritier og læringsmål. Projektrapport. Århus Dag- og aftenseminarium.

Undervisningsdifferentiering. Sammen med Ella Jørgensen og  Gabriele Wolf (pædagogik, dansk og tysk). Projektrapport. Århus Dag- og Aftenseminarium.