Dansk som andetsprog

Fart på dansk - Lyt, Læs, Tal og Skriv


Fart på dansk - dansk som andetsprog - basisundervisning og supplerende undervisning i dansk som andetsprog består af: Tal, Lyt, Læs, Skriv - om basisundervisningen

  1. Elevhæfte: Lyt, Tal, Læs og Skriv af Helga Conradsen
  2. Håndbog  v. Mette-Maria Rydén
  3. Skrivebog v. Cecilie Bogh
  4. CL-kopimappe v. Lene Krogh Bertram

 

To ord fra timen


En tværfaglig logbog til nyankomne flersprogede elever, der hurtigt efter ankomsten til Danmark skal deltage i den almindelige undervisning.

I To ord fra timen er elevens sprogtilegnelse et fælles anliggende for klasselærer, faglærere og sprogstøttelærer. Hæftet lægger op til, at man som lærer udvælger to centrale ord i hver lektion og arbejder systematisk med dem sammen med eleven, så han eller hun kan indsamle ord, begreber og viden fra den undervisning, som foregår i klassen.

To ord fra timen

  • giver elevens faglærere på tværs af fag en metode til at arbejde med sprog sammen med eleven
  • introducerer eleven til de store fag dansk, matematik, engelsk, naturfagene og historie
  • introducerer elev og forældre til, hvad det vil sige at gå i skole i Danmark.

Materialet henvender sig til elever på mellemtrinnet og i udskolingen.

Nyttige links


Tal, Lyt, Læs, Skriv

To ord fra timen 

Udtalelse


"Jeg synes, virkelig I har ramt med et materiale, der fokuserer på metodik og som giver så mange gode råd". 

Kitte Søndergaard Kristensen

Cand. pæd. i pædagogisk antropologi og mangeårig lærer i modtageklasser i folkeskolen, underviser på efter-videreuddannelserne i VIA, samt konsulent v dansk som andetsprog/UVM.