Læs & Skriv

Læs & Skriv


LÆS & SKRIV hjælper læreren til at støtte elevernes skriftsproglige udvikling. Både den, der handler om at læse fagtekster med forståelse, og den der handler om at skrive. 

Læs & Skriv kan bruges på alle typer fagtekster. Bogen rummer 36 hjælpeark, som  guider lærerens stilladserende arbejde med den fagsproglige udvikling gennem 6 faste lektionspunkter og ud fra Fælles Mål om sproglig udvikling i alle fag.

Lektionspunkter


Læs & Skriv

Lektionspunkterne i Læs & Skriv bruges direkte sammen med eleverne. Jo mere velkendte de er for eleverne, jo mere energi har de til at fokusere på din skriftsproglige stilladsering og modellering.

Især skal de fire første lektionspunkter gerne udgøre et pædagogisk loop, så eleverene ved, at den lærercentrede stilladsering i de første lektionspunkter afløses af selvstændig og produktiv aktivitet i de sidste.

Lektionspunkterne er bygget over den australske teaching-learning-cycle

 

  • Kursus - book et kursus her
  • Bog - læs meget mere om bogen her

Læs & Skriv er en ordblindevenlig metode


Høre nyt 

Her samtaler I og alle kan være med. Du forærer desuden den nødvendige faglige viden og du arbejder med fokusord, som du læser højt og skriver på tavlen for visuel genkendelse. Du læser teksten højt, før I skal nærlæse.

Understrege ord

Her giver du mundtligt ledetråde til ord og ordgrupper inde i teksten, og den ordblindeelev har teksten på sin skærm og understreger elektronisk. Den ordblinde elev kan genhøre via earplugs på samme måde som ikke-ordblinde elever leder og læser i teksten. Når I fælles har understreget, er alle lige meget med. Og understregningen vil hjælpe den ordblinde elev til visuelt at genkende ordene senere, samt fokusere koncentrationen præcist.

Skrive fælles

Eleverne byder ind med mundtlige formuleringer, og du understøtter og stilladserer til skriftsproglige formuleringer. Den ordblinde elev er med på lige vilkår

Skrive alene

Den ordblinde elev bruger ordforslag og indtaling, og formulerer på lige fod med de andre skriftsproglige formuleringer. Den færdige tekst genhøres.