Sprogbaseret læsning - en genrepædagogisk metodebog


Begynd med læseteksten....


Begynd med det sprog og de læsetekster, som er målet for elevernes kompetence. Hvad er de sproglige mål? Hvad skal de kunne?

Metoden er for alle fag, hvor der indgår læsning for at lære: Fra fagportaler, læringsportaler, nettekster, lærebøger, kopier...

Gå til bogens hjemmeside

Den sproglige genre- og mixerpult


Læse- og skrivegenrer

Forære


Det pædagogiske loop

I den sprogbaserede undervisning gennemfører du masse af små "pædagogiske loops", som tilsammen giver eleverne den nødvendige stilladsering. Du:

1: Forærer din viden istedet for at spørge eleverne

2: Du sørger for at eleverne i små bidder oplever at mestre sproget

3: Sammen går I på opdagelse i jeres fælles viden og erfaringer og udvider elevernes forståelse af den kulturelle kontekst, de lever i.

Kontekst


Metoden er den genrepædagogiske Reading-to-learn-metode, udformet af Sydney-skolen i Australien. Metoden har et demokratiserende sigte: At alle børn "knækker koden" til det svære skrift- og skolesprog. Begrebet "sprogbaseret" betyder, at læringen i faget går gennem tilegnelsen af fagets teksttyper og ordforråd. Derfor tager din planlægning af undervisningen udgangspunkt i én af de tekster, som du som lærer godt kunne tænke dig, at eleven selv kunne læse og forstå. Denne tekst "dekonsrueres", dvs. du viser dine elever det faglige indhold og det sprog, som "er gemt" i teksten, og trin for trin og aktivitet for aktivitet stilladserer du elevernes aktive forståelse og egen produktion af det faglige sprog frem mod det sproglige mål, som var dit udgangspunkt.