Materialer til Læs & Skriv

I min bog Læs&Skriv handler læseteksterne om klima, og underviser du i disse tekster, er du samtidig med til at indfri ét af del-målene i Verdensmål nr. 13 om Klimaindsatsen, nemlig "Oplysning og undervisning i klimaforandringernes konsekvenser".

Du kan på denne side se oversigterne over materialerne i bogen.

Du kan også finde aktiviteter og sprogbaserede forslag til didaktisk arbejde til Øveteksterne niveau A, B og C, samt et par eksempler på opgaver til "Tjek på teksttypen" og "Ud af boksen"  Disse findes ikke på bogens hjemmeside.

På bogens hjemmeside finder du læsetekster

Læsetekster i 3 differentierede niveauer

 • A (3.-4 kl.)
 • B (5.-7.kl. )
 • C (8.-9. kl)
 • Procesordsplanche
 • De understregede ord
 • Synonymiseringsark
 • Sproglige mål
 • Elevordsliste.

Titlerne på læseteksterne er

 1. Øvetekst: "Hvad er klimaforandringer?"
 2. Beskrivende og klassificerende teksttype: "Naturlig og menneskeskabt CO2"
 3. Berettende teksttype: "Skolestrejke"
 4. Forklarende teksttype: "Den menneskeskabte drivhuseffekt"
 5. Argumenterende teksttype: "Vi vil have en grøn, retfærdig fremtid"

Værktøjskassen


På bogens hjemmeside finder du en værktøjskasse

På bogens hjemmeside finder du en værktøjskasse, så du selv kan få magt over sproget i de læsetekster, du arbejder med.

Print også planchen med Lektionspunkter.

Se bogens hjemmeside her

Før- og efteraktiviteter til Øvetekst A


-kommer snart

Eksempler på opgaver niv. A


-kommer snart

Før- og efteraktiviteter til Øvetekst B


-kommer snart

Eksempler på opgaver niv. B


-kommer snart

Før- og efteraktiviteter til Øvetekst C


-kommer snart

Eksempler på opgaver niv. C


Læsebånd

-kommer snart