Sproglig udvikling

- dialog, input, workshops og konkret planlægning

SPROGLIG
UDVIKLING

Jeg kan lave alle former for skræddersyede forløb i Sproglig udvikling


Sproglig udvikling sammenføjer sprogforståelse, grammatik, skrivning, lytning, læsning og mundtlighed

Undervisning skal være varieret for at motivere, men også varieret fordi de forskellige tilgange konsoliderer hinanden. Uden sprog intet fag. Uden fag intet sprog. 

Sproglig udvikling er en dimension i alle fag, og blev fra aug. 15 indskrevet i alle fags faghæfter. Sproglig udvikling er sammensat af faglig læsning og undervisning af flersprogede elever, og flg. fællestræk mellem disse to gør sig gældende:

 • Undervisning i faglig læsning gavner alle børn
 • Undervisning med stor vægt på begrebs- og ordafklaring gavner alle børn
 • Den sprogbaserede vej ind i fagenes kernestof er en sikker vej, som fører til høj læring.
 • Struktureret og guidet notetagning gavner alle børn
 • Struktureret og guidet forståelseslæsning i alle fag gavner alle børn

Jeg kan lave alle former for skræddersyede forløb i Sproglig udvikling.

 • Forslag til Kurser og workshops her
 • Samt Faglig sparring her. 

Fra hverdagssprog til fagsprog


Loft til kip ekspertsprog ekspertroller

Elevsprog: Loftet går helt op

Ejendoms-mæglersprog: Loft til kip

På billedet ses en ejendomsmægler, der forklarer 5. klasse fænomenet "loft til kip". 

Vi kan bygge broen fra elevernes hverdagssprog til fagsprog ved f.eks. at inddrage autentiske tekster, åben skole og en undersøgende didaktik.

Se mere her

Bøger og artikler om sproglig udvikling


Ejendomsmægler ekspertsprog

Se mere om salgsopstilllinger ejendomsægler-ekspertsprog og opmåling af nybygget hus i  i artiklerne fra bogen Genrepædagogik og andre nye veje til læse- og skriveundervisningen: 

 • ​​"Loft til kip og andre ekspertudtryk i dansk"
 • "Loft til kip og andre ekspertudtryk i matematik".

Teorien bag artiklerne 

I bogen Genrepædagogik - og andre nye veje i læse- ogskriveunderisningen, fra Hans Reitzels forlag, 2016, finder du også min oversættelse af Beverly Derewiankas artikel "Rocks in the head", samt en teoretisk udredning af metoden og didaktikken, bla. makro- og mikrostilladseringsmetoden "To kendte og én ukendt".

Bogen findes her

Sneglehusmodellen


Sneglehusmodellen

Sneglehusmodellen kan bruges didaktisk planlæggende, men er egentlig en beskrivelse af et konkret udviklingsforløb, gennemført i Australien med en 2. klasse, der samler sten.

 • Mere om sneglehusmodellen her

Løft læringen - brug sprogbrugssituationer i din didaktik


Løft læringen

2009-2014 gennemførte Ålborg på tværs af institutionerne  "Projekt uddannelsesløft". Stilladseringsmodellen herunder er fra dette arbejde. Klik på modellen og se hele projektets hjemmeside.

 

Artikel om sproglig udvikling


”Vi må betragte eleverne som nogle, der er i stand til at opdage sprog, frem for nogle, der mangler sprog”

Læs hele artiklen i Didaktor

Sproglig udvikling Vejledning

Vejledende UVM/EMU


"Evnen til at forstå og kommunikere både mundtligt og skriftligt er afgørende for at lære nyt i alle fag"