Booking og kontakt


Workshops, kurser og oplæg


Afryds det, du er interesseret i. Så skriver jeg tilbage inden for et par dage

Bh. kl. Rambøll 3-6.
2.-9. kl. Hvorfor skriver vi ikke noget mere?
3.-6. kl. Ta´ sproget med på tur
3.-9. kl. Bag et brød i alle teksttyper
Modtageklasser: Basis er her endnu (dsa)
Sproglig udvikling: To ord fra timen (dsa)
Sproglig udvikling (almen)
Læsebånd: Stillelæsning eller strategier?

Skræddersyede indsatser


Du er også meget velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse af dine ønsker og udfordringer - så special-designer jeg gerne et forslag på hvilke indsatser, der løser opgaven bedst. Det kan være kursus, workshop, foredrag, sparring, rådgivning, aktionslæringsforløb, lektionsstudier, materialer eller noget helt syvende ..

Sæt kryds ved det eller de emner, du er nysgerrig på. Så ringer eller skriver  jeg retur for en drøftelse og briefing om en skræddersyet indsats

Læs & Skriv (danskfaget)
Læs & Skriv (andre fag end dansk)
Sproglig udvikling og sprogbrugssituationer
Skrivedidaktik
Ordblindhed
Dansk som andetsprog
Læsebånd
Rambøll 3-6