Sparring og idéudvikling

- dialog, input, workshops og konkret planlægning

Faglig sparring tæt på elever og lærere


I kan få et special-designet sparringsforløb målrettet jeres skole og de lokale behov og muligheder.

Jeg kan være med i de indledende beslutningsmøder med skolebestyrelsen, ledelsen eller årgangsteamet.

Jeg kan deltage i planlægningen sammen med årgangsteams eller klasseteams. Jeg kan lave sprogbaserede analyser af forløb og tekster forud for jeres eget forløb.

Vi kan arbejde fysisk, telefonisk eller online.  Ring og vi finder den bedste og billigste løsning. 

Se ideer:

 1. Via denne hjemmesides kursusbeskrivelser
 2. Via idélsiten her på siden
 3. Via mine gennemførte kurser og sparringsforløb
 • Omfang: Efter aftale
 • Pris: Efter aftale
 • Send forespørgsel her  

Idéliste ud fra gennemførte workshops og forløb


Idéliste


 • Læse-skrive-støtte for ordblinde
 • Inkluderende læringsfællesskaber
 • Opdagende skrivning
 • Fagsprog og klassetrivsel
 • Sproglig udvikling
 • Dansk som andetsprog
 • Læsebåndsinspiration
 • Organisatorisk og praktisk sparring til lærere, pædagoger og skoleledelser
 • Sparring om læsehandleplan og læsepolitik
 • Læs for livet – Lån en ekspert 
 • Samarbejdende læring, elevopgaver
 • Cooperative learning og faglig inklusion
 • Faglig læsing
 • Sprogbaseret undervisning
 • Læsning af tekster om FNs Verdensmål nr. 13: Klimaindsatsen
 • Verdensmålene: Projekt eller emneforløb med sproget i fokus